ข่าวสาร
Q70 การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เกษตร
29 กันยายน 2566
นักวิจัย ม.นเรศวร คิดนวัตกรรมเจลเปลี่ยนสีผม จากสารสกัดใบสัก พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผม ที่ผงสีหรือเม็ดสีมาจากสารสกัดใบสัก จดเป็นอนุสิทธิบัตร 3 ฉบับแล้ว พร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ผศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แถลงข่าวผลงานวิจัยเรื่อง "เจลเปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสัก" แห่งแรกในประเทศไทย ที่ห้อง Mini Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก หลังจากได้ร่วมกันกับคณะวิจัย ประกอบด้วย รศ.ดร.ภญ.นันทกา โกรานา ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย สุพรม และนางสาวณัฐวดี ติ๊บกาวิน คิดค้นนวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสัก” โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

ผศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ กล่าวว่า “สัก” เป็นไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีมูลค่าสูง ในแต่ละปีจะมีใบสักที่ถูกลิดทิ้งเป็นจำนวนมากในขั้นตอนการดูแลต้นสัก ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำใบสักมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากใบสักมีรงควัตถุให้สีเป็นจำนวนมากหลากหลายชนิด ที่พบในปริมาณมากได้แก่ ฟลาโวนอยด์ และแอนทราควิโนน ที่ผ่านมาผู้วิจัยได้พัฒนากระบวนการสกัดสีจากใบสักจดเป็นอนุสิทธิบัตร 3 ฉบับ โดยมีกรรมวิธีในการสกัดที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถได้สารสกัดสีจากใบสักที่มีสีสันหลากหลาย และได้มีการนำสารสกัดสีจากใบสักนี้มาผลิตเป็นผงสีหรือเม็ดสี (Pigment) ใช้เทคนิคที่ทำให้ได้สีที่หลากหลาย เม็ดสีมีความคงทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทีมผู้วิจัยค้นพบว่า สารสกัดสีใบสักสามารถย้อมติดสีเส้นผมได้ จึงได้นำสารสกัดสีใบสักมาทดแทนสีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม จดเป็นอนุสิทธิบัตร 2 ฉบับ ได้แก่ “ผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผม” และ “ผลิตภัณฑ์ครีมนวดเปลี่ยนสีผม” ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของใบสัก ในการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสีธรรมชาติ สามารถนำมาใช้ทดแทนสีสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณของเหลือทิ้งทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของใบสักได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ในปัจจุบันนี้ผู้คนให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมากขึ้น เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เกิดขึ้นมากมายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น มีการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการนำสีจากธรรมชาติมาทดแทนสีจากการสังเคราะห์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น นวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสัก” จึงมีความพร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนเรศวร “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ”

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับ ผศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ โทร. 0 5596 1873 หรือ pensric@nu.ac.th และ นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต โทร. 0 5596 3650 หรือ sirintipi@nu.ac.th


© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู