ข่าวสาร
F30 ปรับปรุงพันธุ์พืช
5 กันยายน 2566
นวัตกรรมเห็ดสายพันธุ์ใหม่ของกรมวิชาการเกษตร

“การเพาะเห็ด” เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในแทบทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีไม่น้อยกว่าพืชผักชนิดอื่น จึงทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมการเพาะเห็ด “กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ” หน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ได้มีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์โดยวิธีการคัดเลือก และปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดลูกผสมของกรมวิชาการเกษตร ทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการและการให้ผลผลิตในฟาร์มเกษตรกรจนสามารถใช้เป็นพันธุ์แนะนำให้เกษตรกรได้

ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตร พร้อมให้บริการเชื้อพันธุ์เห็ดบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพ ทั้งสิ้น 27 ชนิด 41 สายพันธุ์ ให้เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจเห็ดที่สนใจ ทั้งนี้การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาเชื้อพันธุ์เห็ดของกรมวิชาการเกษตรยังคำนึงถึงความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ โดยกรมวิชาการเกษตรมีเห็ดสายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะดีมีความโดดเด่นหลายสายพันธุ์ให้ผลผลิตสูง เนื้อแน่น สีของดอกตรงความต้องการของตลาด ได้แก่ “เห็ดภูฏานลูกผสม-4” มีลักษณะเด่น คือให้ผลผลิตเฉลี่ย 126-211 กรัม/ก้อน ดอกเห็ดมีสีเทา ออกดอกเป็นกลุ่ม 2-16 ดอก/ช่อ โดยออกออกดอกพร้อมกันหลังเปิดดอก

“เห็ดภูฏานลูกผสม-5” มีลักษณะเด่น คือให้ผลผลิตเฉลี่ย 135-216 กรัม/ก้อน ดอกเห็ดมีสีเทา ดอกหนา ออกดอกเป็นกลุ่ม 2-13 ดอก/ช่อ ออกดอกพร้อมกันหลังเปิดดอก, “เห็ดภูฏานลูกผสม-6” มีลักษณะเด่น คือให้ผลผลิตเฉลี่ย 132-196 กรัม/ก้อน ดอกเห็ดมีสีเทา ออกดอกเป็นกลุ่ม 2-15 ดอก/ช่อ โดยทยอยออกดอกหลังการเปิดดอกทำให้เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนจากการเก็บผลผลิตไปจำหน่ายตลอด

นอกจากนี้ ยังมี “เห็ดเป๋าฮื้อ-4” มีลักษณะเด่นที่ให้ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์เดิม ดอกเห็ดสีครีมหรือน้ำตาลเทา มีทรงดอกรูปพัด ดอกหนา ก้านอวบ ความยาวก้านปานกลาง ลักษณะการเกิดดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม จำนวนดอก 1-2 ดอก/ช่อ เนื้อดอกแน่นและกรุบ ผลผลิตสูงสุด 222.81 กรัม/ถุง ดอกเห็ดสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 3 สัปดาห์ (ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส)

“เห็ดขอนขาวลูกผสม-1” มีลักษณะเด่น คือ ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์เดิมเฉลี่ยร้อยละ 38.71 (ผลผลิต 124-169 กรัม/ก้อน) ออกดอกสม่ำเสมอ เส้นใยเจริญเร็ว ช่วยลดระยะเวลาการบ่มเส้นใย ทำให้เปิดดอกเก็บผลผลิตได้เร็วขึ้นออกดอกเร็วและออกดอกพร้อมกันขนาดและสีของดอกเห็ดตรงตามความต้องการของตลาด, เช่นเดียวกับ “เห็ดฟาง-11” มีลักษณะเด่นคือ ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดที่ 2,812.50-3,847.65 กรัม/ตารางเมตรรูปทรงดอกสวย ดอกสีน้ำตาลอ่อนถึงเทาอมดำอ่อน มีขนาดดอกค่อนข้างใหญ่ที่ขนาดกว้าง 11-58 มม. สูง 14-58 มม.ผิวดอกแห้ง ดอกเห็ดเกิดเป็นดอกเดี่ยว ๆ หรือกลุ่ม 2-5 ดอก

หากเกษตรกรท่านใดมีความสนใจเชื้อพันธุ์เห็ดของกรมวิชาการเกษตรสามารถติดต่อได้ที่ โทร 0 2579 0147หรือ Line Official : TMCC Official (@982iciqw)และสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านงานวิจัยและพัฒนาเห็ดได้ที่ Page Facebook: ศูนย์รวบรวมเชื้อพันธุ์เห็ดแห่งประเทศไทย กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด


© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู