ข่าวสาร
A50 วิจัยเกษตร
5 กันยายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้า 6 เหรียญงานวิจัยเกษตร เวทีประกวด JDIE 2023 ประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร.รจนา จันทรสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เผยว่า จากการที่มหาวิทยาลัยได้นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 6 ผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “2023 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE 2023)” ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผลปรากฏว่าสามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ ประกอบด้วย


1. ผลงาน เรื่อง “เครื่องเลี้ยงผึ้งและรีดน้ำผึ้ง : Beekeeping equipment and honey extractor” นำโดย ผศ.ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Gold Medal Award from JDIE 2023 และ Special Award from INNOPA
2. ผลงาน เรื่อง “กระดาษกล้วยหอมทอง : Hom Thong Banana Paper” นำโดย ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ ได้รับรางวัล Silver Medal Award from JDIE 2023 และ WIIP SPECIAL AWARD


3. ผลงาน เรื่อง “ยาอมสมุนไพรสูตรมะม่วงหาวมะนาวโห่ : Klear-Throat : Traditional Thai herbal lozenges” นำโดย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ ได้รับรางวัล Gold Medal Award from JDIE 2023 และ Special Award from INNOPA
4. ผลงาน เรื่อง “ผงซุปผักไชยาสำเร็จรูป VGet: Natural High Carotenoids and Dietary Fiber Soup” นำโดย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ ได้รับรางวัล Gold Medal Award from JDIE 2023 และ Special Award from INNOPA
5. ผลงาน เรื่อง “บอมบ์ กัมมี่ มะม่วงหาวมะนาวโห่ โพรไบโอติกส์ : Probio Karan Da gummy Bomb” นำโดย ผศ.ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ ได้รับรางวัล Silver Medal Award from JDIE 2023 และ Special Award from INNOPA


6. ผลงาน เรื่อง หมึกพิมพ์ออฟเซตฐานน้ำมันเมล็ดทานตะวัน : Sunflower seed-oil-based offset printing ink นำโดย ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี ได้รับรางวัล Gold Medal Award from JDIE 2023 และ WIIP SPECIAL AWARD

โดยผลงานเหล่านี้เป็นไปตามเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยสอดคล้องกับ SDGs คือ เรื่องการยุติ การหยุดยั้ง การขจัดความยากจนในชุมชนและชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เรื่องยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เรื่องการสร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี


© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู