ข่าวสาร
H01 อารักขาพืช
28 เมษายน 2566
‘บอทโรคข้าว’ แชตบอตวินิจฉัยโรคข้าวเพื่อยับยั้งปัญหาอย่างทันท่วงที


แหล่งที่มา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
https://www.nstda.or.th/home/news_post/bcg-delight-rice-disease-bot/?fbclid=IwAR1hDwEQ07XHVIFdKhsHvQvVPDW9j-V8y2rldFAWcThF2lMdf1YNP8OJ3tE
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู