ข่าวสาร
J14 โลจิสติกส์ผลิตผลจากการประมงและการเพาะเลี้ยง
28 เมษายน 2566
ขนส่งปูม้ามีชีวิตแบบใหม่ ไม่ต้องใช้น้ำ

ปูม้าเป็นสัตว์น้ำที่คนไทยนิยมบริโภค โดยบริโภคในรูปแบบปูม้ามีชีวิต ซึ่งถ้าเป็นปูมีชีวิตจะขายได้ราคาค่อนข้างสูง ตั้งแต่กิโลกรัมละ 380 ถึง 680 บาทเลยทีเดียว ปกติแล้วปูม้าจะจับได้จากจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเล และขนส่งไปจำหน่ายยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกลทั่วประเทศ การขนส่งปูม้าทำโดยนำปูใส่ถังบรรจุน้ำทะเลขนาด 60 ลิตร จะจุปูม้าได้ถังละ 10-12 กิโลกรัม โดย 1 คันรถจะขนปูม้าได้ 120-150 กิโลกรัม พร้อมกับให้อากาศตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การที่รถขนส่งต้องแบกรับน้ำหนักของน้ำทะเลปริมาณมาก ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันและอายุการใช้งานของรถที่สั้นลง รวมถึงระยะทางไปกลับทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน ถ้าคิดในแง่คาร์บอนเครดิตแล้ว จะสิ้นเปลืองพลังงานมาก

กรมประมงโดย กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการขนส่งปูม้ามีชีวิต เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเสียชีวิตของปูม้า และในแง่การประหยัดพลังงาน จึงได้คิดค้นวิธีการขนส่งปูม้ามีชีวิตแบบใหม่ โดยไม่ต้องใช้น้ำ และไม่ต้องใช้สารเคมีใด ๆ

วิธีการเริ่มต้นจากการนำปูม้ามาทำให้สลบในน้ำทะเลเย็นอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที แล้วใส่ปูม้าในถุงพลาสติก HDPE ขนาด 30 x 50 นิ้ว ที่มีผ้าขนหนูชุบน้ำทะเลเย็นวางอยู่ก้นถุง โดยใส่ปูจำนวน 20 ตัวต่อถุง (2-2.5 กิโลกรัม) แล้วใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำทะเลเย็นวางทับด้านบนตัวปูอีกครั้ง จากนั้นเติมก๊าซออกซิเจนให้ถุงพองเต็มกล่องโฟมเก็บความเย็นขนาด 10.5 x 12 x 17 นิ้ว ปิดมัดปากถุงให้สนิท แล้วใส่ขวดน้ำขนาด 330 มิลลิลิตร ที่แช่แข็งจำนวน 4 ขวด หรือเจลเย็นขนาด 300 มิลลิลิตร จำนวน 4 แพ็ค เป็นตัวให้ความเย็น

จากผลการวิจัยนี้พบว่า สามารถเก็บรักษาปูม้าที่สลบในสภาวะดังกล่าวได้นาน 14 ชั่วโมง โดยปูม้ามีอัตราการรอดถึง 100 เปอร์เซ็นต์ และถ้าเก็บรักษาปูม้าที่สลบไว้นานขึ้นเป็นเวลา 15 ชั่วโมง ปูม้าสามารถพื้นกลับมาได้มากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังมีแผนจะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบการขนส่งปูม้า เพื่อจะได้นำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับกิจการขนส่งปูม้าต่อไป


แหล่งที่มา

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง
https://www.facebook.com/FishTechDeeDee
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู