ข่าวสาร
C10 การศึกษา
24 มีนาคม 2566
ม.เกษตรศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมหนุน MOU เผยแพร่องค์ความรู้

ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในงานกิจกรรมทางวิชาการ โรงเรียนในอำเภอสันทราย “90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่การศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21” ร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาสำหรับคนสันทราย เพื่อคนสันทรายและคุณภาพสันทราย ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะแก่นักเรียน นักศึกษาผ่านรายการวิทยุเด็กทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเครือข่าย ม.ก.ทั้ง 4 ภูมิภาค และช่องทางสื่อดิจิทัล ซึ่งนำร่องกับโรงเรียน 5 แห่ง อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 คือ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงและโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมี ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฐานะคณะกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รักษาการ ผอ.สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ มาร่วมลงนามกับผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ 2 สพม.34 และสถานศึกษานำร่องครั้งนี้

โดยกล่าวย้ำว่า ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมด้านองค์ความรู้อย่างเต็มที่ ซึ่งหากทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีจุดแข็งทางด้านการเกษตรเช่นเดียวกันได้ร่วมขับเคลื่อนเสริมหนุน เชื่อว่าจะเพิ่มศักยภาพอีกมาก


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู