ข่าวสาร
H10 ศัตรูพืช
15 มีนาคม 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การรับมือกับโรคแมลง ในการปลูกผักในระบบอินทรีย์ให้ประสบความสำเร็จโรคพืชและแมลงศัตรูพืช" ปัญหายอดฮิตของคนปลูกผักอินทรีย์จะรับมืออย่างไรให้ประสบความสำเร็จ มาเรียนรู้กันได้ผ่านอบรมออนไลน์ฟรี💕 วันที่ 4-5 เมษายน 2566 กับทีมวิทยากรมากความรู้และประสบการณ์ หลักสูตรดี ๆ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สวทช. - ม.แม่โจ้

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3FiW4os
📌 เรียนออนไลน์ผ่านระบบ zoom กรุณาใส่อีเมลให้ถูกต้อง ท่านจะได้รับลิงค์เข้าเรียนผ่านอีเมลภายในวันที่ 2 เมษายน 2566


แหล่งที่มา

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช.
https://www.facebook.com/NSTDAAGRITEC/photos/a.133257373440973/5390839531016038
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู