ข่าวสาร
P01 การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน
14 มีนาคม 2566
กรมข้าวรณรงค์งดเผาตอซังลดฝุ่นพิษ

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับมลพิษทางอากาศที่มีอันตรายต่อสุขภาพ คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ที่มีสาเหตุมาจากควันท่อไอเสียจากรถยนต์ และการเผาไหม้ต่าง ๆ รวมถึงการเผาเศษวัชพืชทางการเกษตร โดยมีการเผาตอซังข้าวเตรียมดินที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียน้ำในดิน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อชั้นบรรยากาศจากการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก เกิดปัญหาค่ามลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในการดำเนินชีวิตและมีผลกระทบต่อสุขภาพ

นายณัฏฐกิตติ์กล่าวต่อว่า รมว.เกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมการข้าวเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว โดยส่งเสริมให้พี่น้องชาวนาหันมาช่วยกันลดการเผาตอซังข้าว และเปลี่ยนไปเป็นการไถกลบตอซังข้าวแทน จะช่วยทำให้ดินมีคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และทางชีวภาพดีขึ้น มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อดิน ทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามให้ผลผลิตดี นอกจากนั้นยังส่งเสริมการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ที่จะช่วยลดก๊าซมีเทนในดิน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเป็นการนำเอาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเข้ามาใช้ในการปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์ (Laser Land Levelling) ช่วยให้การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวอีกว่า การลดการเผาตอซังข้าวและการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ที่นอกจากจะมีส่วนช่วยในการลดก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้แล้ว ชาวนายังสามารถสร้างรายได้ทางเลือกโดยการขายคาร์บอนเครดิต โดยกรมการข้าวเริ่มส่งเสริมให้ชาวนาหันมาสนใจในการขายคาร์บอนเครดิตเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน เริ่มนำร่องที่แปลงใน จ.สุพรรณบุรี แล้ว


แหล่งที่มา

นสพ.แนวหน้า ฉบับวันที่ 22 ก.พ. 2566
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู