ข่าวสาร
E20 การบริหาร/ธุรกิจเกษตร
23 มกราคม 2566
กะหล่ำปลียักษ์ หนุนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เกษตรกรทำการเพาะปลูกกะหล่ำปลี กะหล่ำดอก และบล็อกโคลี่ บนพื้นที่ข้างบ้าน ขนาด 2 งาน ซึ่งนางสาวปวีณา เกษตรกรและครอบครัวมีแนวคิดทำการปลูกพืชผัก ราคาดี อายุสั้น ใช้น้ำน้อย ไม่ใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นที่ต้องการของตลาด และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สำนักงานเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี แนะนำนางสาวปวีณา อ่อนมี เกษตรในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้ปลูกพืชผักช่วงฤดูหนาว ส่งเสริมการปลูกโดยการจัดหาเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกกะหล่ำปลี กะหล่ำดอก และบล็อกโคลี่ บนพื้นที่ข้างบ้าน ขนาด 2 งาน ซึ่งนางสาวปวีณา เกษตรกรและครอบครัวมีแนวคิดทำการปลูกพืชผัก ราคาดี อายุสั้น ใช้น้ำน้อย ไม่ใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นที่ต้องการของตลาด และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เนื่องจากอยู่ติดกับถนนสายเอเชีย จึงเปิดให้ลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแวะเข้ามาเช็กอินถ่ายรูปกับกะหล่ำปลียักษ์ แล้วตัดผักขายให้สด ๆ จากแปลง ขายกิโลกรัมละ 30 บาท ลูกหนึ่งหนักประมาณ 2-3 กิโลกรัม ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมากันตอนช่วงเช้าและช่วงเย็น เพราะอากาศดี เหมาะกับการถ่ายรูป ในอนาคตจะปลูกให้หลากสีมากขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านถนนสายเชียเพื่อเดินทางขึ้นเหนือแวะเข้ามาเที่ยวกันเยอะขึ้น แล้วพืชผลทางเกษตรก็จะขายดีตาม เพราะเป็นของขวัญของฝากให้ญาติพี่น้องนำไปทำอาหารรับประทานกันที่บ้านอย่างปลอดภัย

ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี เพื่อสร้างความหลากหลายของการผลิตสินค้าเกษตร ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในฤดูกาลต่าง ๆ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกร ต่อไป


แหล่งที่มา

กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1049297
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู