ข่าวสาร
E70 การค้า/การตลาด
23 มกราคม 2566
พาณิชย์ เปิดตัวแพลตฟอร์ม MOC Agri Mart จำหน่ายสินค้าเกษตร

กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวแพลตฟอร์ม “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ผ่าน Mobile Application ช่วยเกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้โดยตรง

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดตัวระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อบริการประชาชนผ่าน Mobile Application ภายใต้แพลตฟอร์ม “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อใช้เป็นช่องทางในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านคนกลาง สามารถซื้อขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายในแพลตฟอร์มดังกล่าว มีกระบวนการคัดสรรสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าจะได้สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล เมื่อซื้อสินค้าแล้ว จะได้รับสินค้าอย่างแน่นอน และไม่มีค่าบริการในการซื้อขายสินค้าเกษตร ทั้งในส่วนของผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตสามารถขายสินค้าเกษตรของตนเองได้ รวมทั้งตั้งราคาขายได้ถูกกว่าแพลตฟอร์มอื่น นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการขายสินค้าเกษตรตามฤดูกาล และการสั่งจองสินค้าเกษตรล่วงหน้า ช่วยส่งเสริมการตลาดในการขายสินค้าให้เกษตรกรได้ตลอดทั้งปี

มากไปกว่านั้น แอป MOC Agri Mart นี้ จะเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน เเหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เเละข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ จากเกษตรกร ผู้ผลิต เเละผู้ประกอบการไปถึงมือผู้บริโภค โดยผ่านกลไกการทำงานของเซลส์แมนจังหวัด (พาณิชย์จังหวัด) และเซลส์แมนประเทศ (ทูตพาณิชย์) ในการระบายสินค้าเกษตรตามฤดูกาลของแต่ละจังหวัดในลักษณะ Pre-order ให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยกระจายสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดในแต่ละฤดูกาลได้อย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับแพลตฟอร์ม “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ดำเนินการในชื่อ “MOC Agri Mart” โดยความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการได้ผ่าน Mobile Application ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS


แหล่งที่มา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
https://www.thaigov.go.th/infographic/contents/details/6650
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู