ข่าวสาร
C10 การศึกษา
24 พฤศจิกายน 2565
เสวนา "อดีต ปัจจุบัน อนาคต การใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศไทย"

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา "อดีต ปัจจุบัน อนาคต การใช้ปุ๋ยเคมีของประเทศไทย"ในวันพุธที่ 23 พ.ย. 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านช่องทาง facebook ของข่าวสด และสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

ร่วมเสวนาโดย

- ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผศ.ดร.ศุภชัย อำคา อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ นายวชิรศักดิ์ อรรจนานนท์ เหรัญญิกและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย โทรศัพท์ 0 2448 7616


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู