ข่าวสาร
P10 ทรัพยากรน้ำ
23 พฤศจิกายน 2565
EWS DWR แอปพลิเคชันใหม่ติดตามการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก-ดินถล่ม

กรมทรัพยากรน้ำ พัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ EWS DWR ติดตามการเตือนภัยสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก-ดินถล่ม สามารถติดตามสถานการณ์ฝนและตรวจสอบพื้นที่การเฝ้าระวัง พื้นที่เตือนภัย และพื้นที่อพยพ ตลอด 24 ชั่วโมง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำเสนอแอปพลิเคชัน EWS DWR ระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่แสดงผลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ Mobile Application ที่ใช้งานได้ฟรีบน Smartphone ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ประชาชนจะสามารถติดตามสถานการณ์ฝนและตรวจสอบพื้นที่การเฝ้าระวัง พื้นที่เตือนภัย และพื้นที่อพยพ จากเหตุน้ำหลาก-ดินถล่ม ตลอด 24 ชั่วโมง

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา โดยเริ่มติดตั้งมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2563 ติดตั้งระบบเตือนภัยรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,796 สถานี ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัยจำนวน 4,493 หมู่บ้าน เพื่อเป็นกลไกในการติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังและเตือนภัยที่เกิดจากน้ำท่วมฉับพลัน โดยการตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้ำฝน และ/หรือระดับน้ำในพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสูง

นอกจากกรมทรัพยากรน้ำจะมีระบบตรวจวัดการเตือนภัยในพื้นที่แล้ว กรมทรัพยากรน้ำยังมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล รวมถึงเพื่อติดตาม ตรวจสอบข้อมูล การพยากรณ์และเตือนภัย พร้อมแสดงผลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือ Mobile Application เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในช่วงฤดูฝนนี้ หลายพื้นที่มีปริมาณฝนมากและเป็นพื้นที่เสี่ยงต้องมีการเฝ้าระวัง สถานีเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่มในแต่ละจุด จะมีคนในพื้นที่ ที่เรียกว่า “ผู้รู้” เป็นอาสาสมัครติดตามระดับน้ำที่แสดงผลในแต่ละสถานี พร้อมประสานกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำส่วนกลาง ที่ประจำ ณ ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning) ที่จะทำงานกันตลอด 24 ชั่วโมง ผลจากการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวจะถูกรวบรวมและประมวลผล สรุปและแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่น EWS DWR นี้ ดังนั้นประชาชนจึงมั่นใจได้ว่าแอพพลิเคชั่นนี้จะมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ ประชาชนจะได้รับข้อมูลแบบ real time และสามารถลดความเสียงหายกับชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดจากเหตุน้ำหลาก-ดินถล่มได้

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก-ดินถล่ม ท่านสามารถ โทร. 0 2271 6000 ต่อ 6821 หรือติดตามผ่านทางเว็บไซต์ ews.dwr.go.th

สนใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 
ระบบแอนดรอยด์ ได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssoft.ews4thai&fbclid=IwAR28ZRXraKl_kBZDJVpzkQv3fxfNfbVEDxBjdceyjPm3Ti7c7ZCtelkUy2A

ระบบ iOS ได้ที่ https://apps.apple.com/th/app/ews-dwr/id1542617135?fbclid=IwAR1Kuo6mb3BGn7Be1wN2Ut4qdEsJZeJ3MQ6glW47beBbu681YBP3D2RFrvE


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู