ข่าวสาร
L01 การผลิตสัตว์
23 พฤศจิกายน 2565
ขอเชิญร่วมประกวดกระบือไทย ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมประกวดกระบือไทย ครั้งที่ 2 ในงานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


แหล่งที่มา

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ - NAETC
https://www.facebook.com/photo/?fbid=507567864730932&set=a.309080017913052
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู