ข่าวสาร
M12 การเพาะเลี้ยง
5 ตุลาคม 2565
การเลี้ยงปลากินพืชด้วยหญ้าเนเปียร์

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในปัจจุบันประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง โดยที่ต้นทุนส่วนใหญ่มาจากค่าอาหารปลา 60-70% กรมประมงจึงได้นำแนวทางลดต้นทุนอาหารปลาด้วยการใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มาทดแทนอาหารเม็ด เนื่องจากมีลักษณะเด่นในเรื่องโปรตีนสูง แตกกอดี ทนแล้ง มีน้ำตาลในใบและลำต้นในปริมาณสูง ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ 6-7 ปี เก็บเกี่ยวง่าย

โดยเกษตรกร ได้นำมาปรับสูตร ใช้วัตถุดิบต่างๆ ในอัตราส่วน หญ้า:รำข้าว:หัวอาหาร 6:4:1 ส่วน คิดเป็นต้นทุนเฉลี่ยเพียงกิโลกรัมละ 6 บาทเท่านั้น ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้ถึง 4 เท่า


แหล่งที่มา

กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู