ข่าวสาร
E13 การเงิน/สินเชื่อ
30 กันยายน 2565
GCAP ปล่อยสินเชื่อโดรนการเกษตร ยกระดับเกษตรกรสู่ Smart Farmer

จี แคปปิตอล ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสินเชื่อเช่าซื้อโดรนการเกษตร กับผู้จัดจำหน่ายโดรนการเกษตรยี่ห้อ DJI 2 ราย "พีดีเอ ไทย จำกัด-พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย" สร้างโอกาสการเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ และเป็นการยกระดับเกษตรกรสู่ Smart Farmer รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เดินหน้าเริ่มปล่อยสินเชื่อโดรนการเกษตรกันยายนนี้

นายอนุวัตร โกศล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP เปิดเผยว่า ล่าสุด GCAP ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสินเชื่อเช่าซื้อโดรนการเกษตร กับผู้จัดจำหน่ายโดรนการเกษตรยี่ห้อ DJI 2 ราย คือ บริษัท พีดีเอ ไทย จำกัด และบริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ และเป็นการยกระดับเกษตรกรสู่ Smart Farmer รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

"GCAP มีความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและได้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย อันนำมาซึ่งการยกระดับเกษตรกรให้มีการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่มั่นคงและยั่งยืน เกษตรกรสามารถใช้โดรนการเกษตรในการทำงานในพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง และสามารถนำไปใช้ในการรับจ้างได้อีกด้วย โดรนการเกษตรถือเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้านการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ให้แก่เกษตรกร ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการเพาะปลูก แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ประหยัดเวลา ลดต้นทุนด้านการเพาะปลูกและดูแลรักษา รวมถึงลดผลกระทบด้านสุขภาพของเกษตรกรที่มีการใช้สารปราบศัตรูพืช โดยการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อโดรนเพื่อการเกษตรจะเริ่มให้สินเชื่อได้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป" นายอนุวัตรกล่าว

นายสกุลพล ตั้งจัตุรัสมั่นคง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีดีเอ ไทย จำกัด ผู้จัดจำหน่ายโดรนการเกษตรยี่ห้อ DJI กล่าวว่า ที่ผ่านมาตลาดโดรนการเกษตรของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ปัจจุบันมีการขยายศูนย์จัดจำหน่ายและศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อรองรับต่อความต้องการและการให้บริการกับลูกค้าในอนาคต

นายทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศ ไทย) จำกัด กล่าวว่า โดรนการเกษตรสามารถทำงานได้กับการเพาะปลูกพืชไร่และพืชสวนเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ทุเรียน ลำไย เป็นต้น ทั้งนี้ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกด้านการเกษตรกว่า 138 ล้านไร่ โดยการเพาะปลูกพืชแต่ละรอบการผลิตจะมีการใช้โดรนการเกษตรในการหว่านเมล็ดพืชและการพ่นปุ๋ยและสารปราบศัตรูพืชถึง 2-3 ครั้งต่อรอบการผลิต


แหล่งที่มา

นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ฉบับวันที่ 30 ก.ย. 2565
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู