ข่าวสาร
A01 การเกษตรทั่วไป
5 สิงหาคม 2565
ม.เกษตรฯ กำแพงแสน จัดกิจกรรมปลูกข้าวและต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2565

รองศาสตราจารย์ นสพ. ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในกิจกรรมปลูกข้าว และกิจกรรมพัฒนาวิทยาเขต เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2565 ณ ทุ่งนาไพร และบริเวณแปลงปลูกต้นไม้เลียบถนนชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โอกาสนี้หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน บุคลากร นิสิต พร้อมประชาชนชาวกำแพงแสนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้โดยพร้อมเพรียงกัน

"วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ เป็นโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ในนามผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นพระมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ"

สำหรับการจัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2565 และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาวิทยาเขตนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการสอดแทรกวัฒนธรรมการปลูกข้าวผสมผสานกับเทคนิควิธีการปลูก รวมไปถึงการให้ความรู้ทางด้านการเกษตร เทคโนโลยีเกี่ยวกับพันธุ์ข้าว สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาวิทยาเขตถือว่าเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างความสามัคคี และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่บุคลากร และนิสิตวิทยาเขตกำแพงแสน ณ ทุ่งนาไพร (หลังสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู