ข่าวสาร
M11 การประมง
3 สิงหาคม 2565
"กรมประมง" สร้างผู้สังเกตการณ์ รุ่นที่ 2

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการอบรมฝึกเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการสร้างผู้สังเกตการณ์บนเรือ รุ่น 2 ที่โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ ผู้เข้าอบรมต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่ผ่านการคัดเลือกอย่างตามประกาศของกรมประมง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ในเรือประมงต่อไป ซึ่งเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล สำหรับควบคุมการทำประมงของไทยให้ปราศจาก iuu

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงได้กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง รุ่นที่ 2 ซึ่งมาจากการเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติจากกรมประมง โดยจะต้องมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น สำเร็จการศึกษาด้านประมง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สถิติเบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์ และการมีความสามารถทางภาษา เพศชาย ว่ายน้ำได้ มีสภาพร่างกายและจิตใจที่เหมาะสม และสามารปฏิบัติหน้าที่บนเรือได้เป็นเวลานาน

รองอธิบดีกรมประมงกล่าวอีกว่า ขณะนี้กรมประมงได้เตรียมส่งผู้สังเกตการณ์รุ่นแรกที่ผ่านการฝึกอบรมไปช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีความพร้อมขึ้นปฏิบัติงานบนเรือประมงแล้ว โดยในระหว่างนี้ ผู้ประกอบการเรือประมงนอกน่านน้ำสามารถยื่นความประสงค์ให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงของตนได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลน้ำลึก กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์กรมประมง ได้ที่ www.fisheries.go.th/obsever สอบถามที่โทร. 0 2562 0533


แหล่งที่มา

นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 31 มี.ค. 2559 (กรอบบ่าย)
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู