ข่าวสาร
L01 การผลิตสัตว์
29 มิถุนายน 2565
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า"

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า" รุ่นที่ 13
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2565
ณ ฟาร์มแพะแกะ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
----------------------
ค่าลงทำเบียน 3,500 บาท/ท่าน
ไม่รวมค่าที่พัก***
รับเพียง 20 ท่าน เท่านั้น
----------------------
ช่องทางรับสมัคร Line official ID : @jun6717h
ติดต่อสอบถาม
1.นางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก โทร.065-949-3564
2.นายลักษณ์ เพียซ้าย โทร: 081-880-8360


แหล่งที่มา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
https://www.facebook.com/photo?fbid=340265971621655&set=a.244263394555247
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู