ข่าวสาร
H10 ศัตรูพืช
20 มิถุนายน 2565
แมลงศัตรูพืชกระท่อม

แมลงศัตรู กระท่อม สามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มตามลักษณะการทำลาย ได้ดังนี้


แหล่งที่มา

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068076707389
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู