ข่าวสาร
C10 การศึกษา
15 มิถุนายน 2565
ปรับตัวและไปต่ออย่างไรกับธุรกิจการเลี้ยงโคนม
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่องปรับตัวและไปต่ออย่างไรกับธุรกิจการเลี้ยงโคนม ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. โดย น.สพ.ดร.ศุภชาติ ปานเนียม
 

แหล่งที่มา

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3197605157142630&set=a.1398391237064040
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู