ข่าวสาร
C10 การศึกษา
15 มิถุนายน 2565
อบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ย (ฉบับวันเดียวจบ)" รุ่นที่ 7
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมกับ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ย (ฉบับวันเดียวจบ)" รุ่นที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
 
สมัครด่วน! จำนวนจำกัด พิเศษ ท่านละ 1,299 บาท (พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง เช้า-บ่าย)
สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 09 6695 3945 (คุณวราภรณ์)
 

แหล่งที่มา

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ - NAETC
https://www.facebook.com/photo/?fbid=346245277529859&set=a.309080007913053
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู