ข่าวสาร
H10 ศัตรูพืช
15 มิถุนายน 2565
วิธีรับมือด้วงกระเบื้อง หรือแมลงกระเบื้อง ช่วงฤดูฝน
วิธีรับมือด้วงกระเบื้อง หรือแมลงกระเบื้อง ช่วงฤดูฝน 🌨 และวิธีป้องกันกำจัดในระยะยาว รวมถึงข้อสังเกตในการแยกแยะด้วงกระเบื้องกับด้วงดำ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 


แหล่งที่มา

Insect Museum Thailand - พิพิธภัณฑ์แมลง ประเทศไทย
https://www.facebook.com/insectmuseumthailand
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู