ข่าวสาร
E20 การบริหาร/ธุรกิจเกษตร
11 พฤษภาคม 2565
อบรม Farm Stay for Health : การพัฒนาต้นแบบที่พักแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ
กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญผู้ประกอบการ และชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "Farm Stay for Health : การพัฒนาต้นแบบที่พักแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ" ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00 - 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับ
1. ใบประกาศนียบัตร
2. มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบที่พักแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ
 
 
 

แหล่งที่มา

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง
https://www.facebook.com/InitiatedProjectsandSpacialActivitiesDivision/
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู