ข่าวสาร
F01 การผลิตพืช
24 ธันวาคม 2564
ข้าวญี่ปุ่น 'โคชิฮิคาริ' ปลูกได้บนผืนดินอีสาน

ท่ามกลางวิกฤต "โควิด-19" ในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา "พอดี ฟาร์ม" เลขที่ 33 บ้านบ่อเงิน ม.9 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ได้นำเกษตรทฤษฎีใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญหาท้องถิ่น จนประสบความสำเร็จกับการปลูกข้าวญี่ปุ่น "โคชิฮิคาริ"

นายเศกสรรค์ โพธิสาร อายุ 43 ปี เล่าที่มาที่ไปให้ฟังว่า ภรรยา (นางนิ่มนวล วงศ์ศรีชา) เคยไปเย็บเสื้อผ้าที่ญี่ปุ่น 1 ปี ใช้ที่บ้านเปิดร้าน "ไนซ์บูติก" และ "ปลูกผักไฮโดโปรนิกส์" ส่วนตนเคยไปทำงานเกษตรที่ญี่ปุ่นตามโครงการรัฐจัดส่งไปฝึกงาน ได้ประสบการณ์ปลูกพืชผักทั้งระบบเปิดและระบบปิด ได้เงินมา สร้างบ้านและซื้อที่ดิน 3 แปลง 32 ไร่ ห่างจากบ้านราว 3 กิโลเมตร เมื่อกลับมาได้ไปทำงานเป็น "ชิปปิ้ง" ที่จังหวัดระยอง 2 ปี

"อาศัยช่วงวันหยุดยาวกลับบ้านมาออกแบบวางผังปรับพื้นที่ ซึ่งเดิมเป็นไร่อ้อย-ไร่มันสำปะหลัง-นาข้าว ไม่มีระบบชลประทาน ยึดตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 และเริ่มปรับพื้นที่ตามแผน ปลูกต้นไม้ ทำสวนกล้วย และนาข้าว เมื่องานเรือกสวนไร่นามากขึ้นก็ตัดสินใจลาออกกลับบ้าน เข้ารับการอบรมหลายครั้ง จึงตัดสินใจเตรียมพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าว 4 ไร่ นำข้าวหลายพันธุ์มาปลูก ทั้งที่กินเองและเอาไว้ขาย จนนึกถึงข้าวญี่ปุ่นที่เคยกินตอนไปทำงาน

สองปีก่อนพบในเพจมีผู้นำเข้าเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งพันธุ์โคชิฮิคาริ พันธุ์ข้าวอันดับ 1 แต่ราคาแพงมาก กิโลกรัมละ 16,000 บาท ก็สั่งซื้อมา 1 ขีด นำมาปลูกในโรงเรือนเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อ จากนั้นเริ่มปลูกแปลงแรก 2 งาน ใช้ภูมิปัญหาแบบไทย ๆ ได้ผลผลิตราว 700 กิโลกรัม/ไร่ คุณภาพไม่ต่างจากที่ญี่ปุ่น จึงทดลองปลูกในแปลงต่อ ๆ มา

เจ้าของ "พอดี ฟาร์ม" ได้จำลองแนะนำการปลูกแบบไม่หวง เริ่มจากการนำเมล็ดพันธุ์ ที่ผ่านมาคัดความสมบูรณ์ และหม่าน้ำมาแล้ว 2 วัน (ภูมิปัญหาไทย) พอเริ่มเห็นรากเอามาเพาะในถาดหลุม หลุมละ 3 เม็ด กลบด้วยวัสดุปลูกจากครั้งแรก "เถ้าแกลบ" เปลี่ยนเป็น "ดินไส้เดือนละเอียด" นำไปเก็บไว้ในเรือนเพาะชำนาน 2 สัปดาห์, นำถาด เพาะกล้ามาไว้ที่แปลงปลูก แช่น้ำตากแดดไว้ให้ปรับสภาพอีก 2 สัปดาห์ แล้วปักดำแบบไทยๆ ห่างกัน 1 ฟุต ดูแลนาข้าวแบบไทยๆ แต่เป็นอินทรีย์จนเก็บเกี่ยว

"แปลงนา 8 แปลง แปลงละ 2 งาน ใช้น้ำภายในสระและน้ำบาดาลใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ป้องกันสารเคมีจากนอกพื้นที่ จะปลูกหมุนเวียนชุดละ 2 งาน เก็บเกี่ยวแล้วตากดิน ปรับปรุงดิน ต้นกล้าข้าวญี่ปุ่นต้องเตรียมให้พร้อม ในนาข้าววันนี้ก็จะมีแปลงเตรียมเกี่ยว 1 แปลง, แปลงกำลังตั้งท้อง 1 แปลง, แปลงกำลังจะปักดำ 1 แปลง ที่เหลือก็เป็นแปลงที่จะไถกลบ-ตากแดดปรับปรุงดิน ข้าวที่เก็บเกี่ยวก็นำไปตาก เก็บไว้รอคำสั่งซื้อที่เข้ามาทุกวัน นำมาสีด้วยเครื่องสีข้าวครัวเรือน บรรจุถุงส่งตรงไปถึงบ้าน"

นายเศกสรรค์กล่าวต่อว่า ตลาดข้าวญี่ปุ่นพอดีฟาร์มจะเป็นกลุ่มคนเคยไปทำงาน หรือเคยกินข้าวญี่ปุ่นมาแล้ว เมื่อรู้ว่าเราปลูกได้จริง ทั้งจากปากต่อปากและจากโลกออนไลน์ก็จะสั่งซื้อไปลองชิมก่อน ส่วนใหญ่ก็สั่งซื้อมากขึ้นและต่อเนื่อง โดยข้าวจาก "พอดี ฟาร์ม" เป็นข้าวปลอดภัย (GAP) อยู่ระหว่างรอผลตรวจรอบสอง เพื่อรับรองเป็นข้าวอินทรีย์ มีจำหน่ายทั้งข้าวเปลือก กก.ละ 500 บาท และข้าวสาร กก.ละ 100 บาท ทั้งข้าวไม่ขัด และข้าวขัด ราคาเดียวกัน ผู้สนใจสั่งซื้อผ่านเพจ "เศกสรรค์ โพธิสาร" ได้โดยตรง หรือเกษตรกรสนใจสามารถติดต่อขอดูงาน และรับคำแนะนำได้เช่นกัน


แหล่งที่มา

นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 25 ธ.ค. 2564 (กรอบบ่าย)
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู