ข่าวสาร
F60 ชีวเคมีของพืช
30 เมษายน 2564
ทำความรู้จัก...เห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีขาว หรือเห็ดเยื่อไผ่
เห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีขาว หรือเห็ดเยื่อไผ่ (Phallus indusiatus Vent.)

แหล่งที่มา

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้
https://web.facebook.com/110364220310122/photos/a.115361866477024/499723081374232/
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู