ข่าวสาร
L72 ศัตรูสัตว์
30 เมษายน 2564
วิธีจัดการแมลงกระเบื้องบุกบ้าน

ทำอย่างไร เมื่อกองทัพแมลงกระเบื้องบุกบ้าน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ มีคำตอบ

 


แหล่งที่มา

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้
https://web.facebook.com/110364220310122/photos/a.112749123404965/242081357138407
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู