ข่าวสาร
F60 ชีวเคมีของพืช
30 เมษายน 2564
สวทช. เปิดแลบบริการตรวจวิเคราะห์กัญชา กัญชง
สวทช.เปิดแล็บบริการตรวจวิเคราะห์กัญชา กัญชง หลังกัญชาและกัญชงถูกปลดล็อกให้สารสำคัญและบางส่วนของพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ รวมถึงอนาคตมีแนวโน้มถูกนำไปใช้ในด้านอุตสาหกรรมอาหาร ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์และเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือทันสมัย จึงพร้อมร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มผู้เพาะปลูกภาคเกษตร ในการเปิดแลบให้บริการตรวจวิเคราะห์กัญชาและกัญชง โดยเฉพาะการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารสำคัญในกัญชาและกัญชง คือ CBD และ THC
 
นอกจากนี้ NCTC ยังมีเครื่องมือสามารถตรวจวิเคราะห์ในด้านอื่น ๆ เช่น การวิเคราะห์ทดสอบกลิ่นและรสชาติ รวมถึงการตรวจหาสารปนเปื้อน ไปจนถึงโลหะหนักที่อาจตกค้างในขั้นตอนการเพาะปลูก เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้หรือผู้บริโภค
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://fb.watch/5bp9rJYJ7p/

แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู