แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
10 กรกฎาคม 2567
ระวังไรแดงมันสำปะหลัง


แหล่งที่มา

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
https://www.facebook.com/photo/?fbid=865491455627612&set=a.312195274290569
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู