แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
8 กรกฎาคม 2567
ระวังหนอนเจาะผลส้มโอ


แหล่งที่มา

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
https://www.facebook.com/photo/?fbid=818626920416524&set=a.257770309835524
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู