แจ้งเตือน
H20 โรคพืช
17 พฤศจิกายน 2566
เตือนเกษตรกรปลูกถั่วลิสง ระวังโรคโคนเน่าในถั่วลิสงในระยะต้นกล้า


แหล่งที่มา

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
https://www.facebook.com/photo?fbid=729796909197068&set=a.312195274290569
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู