แจ้งเตือน
H20 โรคพืช
14 กันยายน 2566
ระวังโรคแอนแทรคโนส โรคใบไหม้สีน้ำตาล โรคกิ่งแห้ง โรคผลแห้งในกาแฟอะราบิกา

สภาพอากาศในช่วงนี้ฝนตกชุก ความชื้นในอากาศสูง เตือนผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาในระยะเริ่มสุกแก่-เก็บเกี่ยวผลผลิต รับมือโรคแอนแทรคโนส หรือโรคใบไหม้สีน้ำตาล หรือโรคกิ่งแห้ง หรือโรคผลแห้ง (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum coffeanum)

 

 


แหล่งที่มา

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
https://www.facebook.com/photo/?fbid=651944290418122&set=a.257770309835524
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู