แจ้งเตือน
F06 ชลประทาน
5 กันยายน 2566
ระวังการขาดน้ำในมะพร้าว
สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน แดดจัด เตือนผู้ปลูกมะพร้าวในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือการขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง มะพร้าวที่ยังไม่ให้ผลผลิต แสดงอาการใบเหี่ยว และมีสีเหลืองจนถึงน้ำตาลแห้ง และอาจทำให้มะพร้าวตายได้ มะพร้าวที่ให้ผลผลิตแล้ว ทางใบหักพับ โดยเฉพาะใบล่าง ส่งผลให้ทะลายมะพร้าวหัก ผลร่วงก่อนเก็บเกี่ยว ทำให้ผลผลิตเสียหาย
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ตัดทางใบแห้ง"
แนวทางป้องกัน
  • กรณีมีแหล่งน้ำควรมีการให้น้ำมะพร้าวอาทิตย์ละ 2 ครั้ง หรือสังเกตดูจากความชื้นของดินก่อนให้น้ำครั้งถัดไป
  • กรณีที่ไม่มีแหล่งน้ำ ควรหาหญ้าแห้ง ฟางข้าว หรือใบไม้แห้ง คลุมโคนต้นมะพร้าว เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำจากดินบริเวณโคนต้น หรืออาจใช้ทางมะพร้าว หรือตาข่ายพรางแสง
  • ควรตัดทางใบแห้งโดยเฉพาะใบล่างออกเพราะใบแห้งมีสีน้ำตาลไม่สามารถสังเคราะห์แสงหรือสร้างอาหารได้แล้ว และหากยังแล้งต่อเนื่องควรตัดทางใบออกบ้างเพื่อลดการคายน้ำของมะพร้าว

แหล่งที่มา

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
https://www.facebook.com/photo/?fbid=647351544210730&set=a.257770309835524
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู