แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
21 สิงหาคม 2566
เพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนียในส้มโอ


แหล่งที่มา

กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
https://esc.doae.go.th/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/?fbclid=IwAR2FdEJJvgUIn6U3lFfBp3Htf_bp-wlHSQ6z-AnEKfCIrxyGXpC-feZ0mt0
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู