แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
18 สิงหาคม 2566
การควบคุมและป้องกันกำจัด ด้วงงวงเจาะลำต้นกล้วย (Banana Weevil)


แหล่งที่มา

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
https://www.facebook.com/photo/?fbid=693528026147692&set=a.346730717494093
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู