แจ้งเตือน
H20 โรคพืช
10 สิงหาคม 2566
โรคลำต้นเน่าหรือโคนเน่าขาวในถั่วลิสง

เตือนภัยการเกษตร เกษตรกรผู้ที่ปลูกถั่วลิสง ควรระมัดระวังปัญหาในด้านโรคพืชของถั่วลิสง คือ โรคลำต้นเน่าหรือโคนเน่าขาว ซึ่งจะพบมากในระยะออกดอกและติดฝัก


แหล่งที่มา

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
https://www.facebook.com/photo/?fbid=677318287778264&set=a.312195274290569
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู