แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
28 เมษายน 2566
ระวังหนอนชอนใบในลำไย

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน มีแสงแดดจัด สลับกับท้องฟ้ามืดครึ้มบางช่วงของวัน และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกลำไยในระยะแตกใบอ่อน-เก็บเกี่ยว รับมือหนอนชอนใบเข้าทำลาย ใบที่ถูกทำลายมีอาการคล้ายโรคใบไหม้ มีสีน้ำตาลแดง โดยที่หนอนเริ่มเจาะที่ฐานเส้นกลางใบแล้วเคลื่อนไปทางปลายใบ ก่อนถึงปลายใบหนอนจะชอนไชเข้าไปในส่วนเนื้อของใบ รอยที่หนอนเจาะเข้าไปจะพบมูลหนอนอยู่ด้วย เมื่อหนอนโตเต็มที่แล้ว จะออกมาเข้าดักแด้ข้างนอกตามใบลำไยโดยชักใยห่อหุ้มตัวเองอยู่ภายใน ถ้ามีการระบาดรุนแรง ใบอ่อนจะถูกหนอนทำลายหมด

แนวทางป้องกันกำจัด
1. รวบรวมยอดอ่อน หรือใบอ่อนที่มีรอยทำลายของหนอนชอนใบไปเผาทำลาย
2. เก็บดักแด้ของหนอนชอนใบ ซึ่งเจาะออกมาเข้าดักแด้ตามใบแก่หรือใบเพสลาดนำไปทำลาย
3. ถ้ามีการระบาดของหนอนชอนใบรุนแรงขณะลำไยแตกใบอ่อน ควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เช่น อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร


แหล่งที่มา

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
https://www.facebook.com/photo/?fbid=576147954664423&set=a.257770309835524
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู