แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
21 กุมภาพันธ์ 2566
เตือนการระบาดศัตรูพืช "แมลงบั่ว" ศัตรูตัวฉกาจในนาข้าว


แหล่งที่มา

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
https://www.facebook.com/esc.agri.ext
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู