แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
20 กุมภาพันธ์ 2566
ระวังเพลี้ยแป้งในมะม่วงหิมพานต์

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า มีฝนตกบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกมะม่วงหิมพานต์ในระยะแทงช่อดอกถึงระยะพัฒนาผล รับมือเพลี้ยแป้ง ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงผลอ่อนทำให้เมล็ดและผลปลอมไม่เจริญ แคระแกร็น เมล็ดลีบหรืออาจทำให้ผลอ่อนร่วงหล่นได้ ถ้ามีปริมาณมาก มักพบเพลี้ยแป้งเกาะที่ลำต้นเป็นกระจุก และมักพบร่วมอยู่กับมด โดยมีมดเป็นพาหะนำเพลี้ยแป้งให้เคลื่อนย้ายไปตามส่วนต่าง ๆ ของ โดยมดอาศัยน้ำหวานจากเพลี้ยแป้งที่ถ่ายออกมา

แนวทางป้องกันกำจัด
สำรวจผลมะม่วงหิมพานต์ หากพบการระบาด พ่นสารพิริมิฟอส–เมทิล 50% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ มาลาไทออน 83% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน


แหล่งที่มา

กรมวิชาการเกษตร
https://at.doa.go.th/ew/backoffice/upload/318feb661.pdf
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู