แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
20 กุมภาพันธ์ 2566
ระวังแมลงวันผลไม้ในพุทรานมสด
อ้างอิงภาพจาก สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า มีฝนตกบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกพุทรานมสดในระยะพัฒนาผลรับมือแมลงวันผลไม้ ตัวเต็มวัยวางไข่ในระยะผลอ่อนไปจนกระทั่งผลสุก หนอนกัดกินชอนไชอยู่ภายในผลจนเป็นโพรง ทำให้ผลพุทราเน่า ร่วงหล่น เมื่อหนอนโตเต็มที่จะเจาะออกมาเข้าดักแด้ในดินแนวทางป้องกันกำจัด
1. รักษาความสะอาดแปลงปลูก โดยเก็บผลที่เน่าเสียออกจากแปลง และนำไปฝังกลบที่ระดับความลึกจากหน้าดิน 15 เซนติเมตร หรือเผาเพื่อลดการสะสมและขยายพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูก
2. ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง ลดการเกิดร่มเงาในทรงพุ่ม ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้ และเอื้อให้ศัตรูธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในแปลงปลูกมีบทบาทในการทำลายแมลงวันผลไม้ได้มากขึ้น
3. ห่อผลโดยใช้ถุงพลาสติกใส ขนาด 5×9 นิ้ว ตัดมุมถุงด้านล่างขนาดไม่เกิน 4 มิลลิเมตร เพื่อระบายน้ำและอากาศ
4. ติดกับดัก โดยใช้สารล่อชนิดเมทธิลยูจินอล ผสมด้วยสารมาลาไทออน 83% EC ในอัตรา 4:1 โดยปริมาตร หยดลงบนก้อนสำลี 3-5 หยด แขวนกับดักในทรงพุ่มสูงประมาณ 1 เมตร จำนวน 2 กับดัก ต่อพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อสำรวจการระบาดของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูก และกำจัดตัวเต็มวัยเพศผู้ โดยถ้าพบปริมาณแมลงวันผลไม้เพิ่มมากขึ้นในกับดัก โดยเฉพาะช่วงใกล้เก็บเกี่ยว ให้ดำเนินการพ่นเหยื่อพิษโปรตีน
5. พ่นเหยื่อพิษโปรตีนไฮโดรไลเซท อัตราเหยื่อโปรตีน 200 มิลลิลิตร ผสมสารมาลาไทออน 83% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 5 ลิตร เดินพ่นแบบเป็นจุด ต้นละ 4 จุด ทุก 7 วัน โดยพ่นเวลาเช้าตรู่ ซึ่งเป็นช่วงที่แมลงวันผลไม้ออกหาอาหาร


แหล่งที่มา

กรมวิชาการเกษตร
https://at.doa.go.th/ew/backoffice/upload/318feb661.pdf
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู