แจ้งเตือน
H20 โรคพืช
9 พฤศจิกายน 2565
โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว : โรคขั้วหวีเน่า (Crown Rot) ในกล้วย

โรคขั้วหวีเน่า (Chown Rot) ในกล้วย
เกิดจากเชื้อราสาเหตุ Laslodiplocia theobromae
ลักษณะอาการของโรค เริ่มแรกเป็นจุดสีน้ำตาลอ่อนที่ปริเวณขั้ว แผลขยายลุกลามอย่างรวดเร็วที่บริเวณขั้วหวี ต่อมาแผลเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มอย่างรวดเร็และสร้างเส้นใยสีเทาฟูบนแผล เชื้อราเข้าทำลายเนื้อเยื่อบริเวณขั้วหวีอย่งรวดเร็ว ถ้ารุนแรงมากจะเน่าลามไปถึงขั้วผล ทำให้ผลหลุดร่วงจากหวีได้

โรคขั้วหวีเน่า (Chown Rot) ในกล้วย
เกิดจากเชื้อราสาเหตุ Fusarium sp.
ลักษณะอาการของโรค เป็นจุดแผลสีน้ำตาลบนขั้วหวี แผลขยายลุกลามออกอย่างช้าๆ ต่อมาสร้างเส้นใยสีขาวปนล้มอ่อน อาการไม่รุนแรงมากนัก

โรคขั้วหวีเน่า (Crown Rot) ในกล้วย
เกิดจากเชื้อราสาเหตุ Coletotrichum musce
ลักษณะอาการของโรค เชื้อราเข้าทำลายขั้วหวีทางบาดแผลเกิดเป็นสีน้ำตาลจนถึงดำ และเน่าลามอย่างช้าๆ เกิดเส้นใยสีขาวบริเวณบาดแผล


แหล่งที่มา

ก้าวไปด้วยกันกับกรมวิชาการเกษตร
https://www.facebook.com/thaidoanews
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู