แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
20 กันยายน 2565
การป้องกันหนอนกระทู้หอม
หนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua (Hübner) เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง แม่ผีเสื้อวางไข่เป็นกลุ่ม(เฉลี่ย20 ฟองต่อกลุ่ม) ช่วงที่หนอนฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แล้วพอถึงวัย 3 ความเสียหายจะเยอะเพราะเริ่มแยกตัวออกไปกัดกินส่วนต่างๆ ของพืช มักพบหนอนชนิดนี้ระบาดในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น หอมแดง องุ่น กุหลาบ หน่อไม้ฝรั่ง พริก พืชผักตระกูลกะหลำ่ ทานตะวัน ถั่วเขียว ถั่วเหลือง มะเขือเทศ เป็นต้น
ความสำคัญอีกอย่างของหนอนชนิดนี้คือ หนอนชนิดนี้ดื้อยาสุด ๆ จนบางที่เรียกว่า "หนอนหนังเหนียว" นอกจากชื่อหนอนหลอดหอมหรือหนอนกระทู้หอม ดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ การใช้วิธีผสมผสานครับ
🎯 วิธีกล โดยเก็บกลุ่มไข่และตัวหนอนมาทำลายทิ้ง โดยเฉพาะหนอนวัย1-2 ที่ยังรวมตัวเป็นกลุ่มอยู่
🎯 การใช้สารสกัดจากพืช เช่น สารสกัดจากเมล็ดสะเดา หรือสารสกัดจากหางไหล เป็นต้น
🎯 ชีววิธี ใช้ชีวภัณฑ์ได้ทั้งแบคทีเรีย(BT) & อีกตัวที่ผมว่าน่าสนใจมากๆคือการใช้เชื้อไวรัสที่เฉพาะเจาะจงกำจัดหนอนผีเสื้อชนิดนี้ Nucleopolyhedro virus (NPV) มาใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอม ไวรัสดังกล่าวมีประสิทธิภาพและมีความเฉพาะเจาะจงสูงต่อแมลงเป้าหมาย จึงปลอดภัยต่อแมลงศัตรูธรรมชาติและแมลงที่มีประโยชน์มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม
การใช้สารเคมีพ่นเมื่อเริ่มพบหนอนชนิดนี้ เช่น
🔑สารในกลุ่ม 1 ไทโอดิคาร์บ หรืออะซีเฟต ไตรอะโซฟอสข
🔑สารในกลุ่ม 2 ฟิโพรนิล
🔑สารในกลุ่ม 5 สไปนีโทแรม
🔑สารในกลุ่ม 6 อีมาเมกตินเบนโซเอท อะบาเมกติน
🔑สารในกลุ่ม 13 คลอร์ฟีนาเพอร์
🔑สารในกลุ่ม 15 ลูเฟนนูรอน คลอฟูอาซูรอน โนวาลูรอน
🔑สารในกลุ่ม 18 เมทอกซีฟีโนไซด์
🔑สารในกลุ่ม 22 อินด๊อกซาคาร์บ
🔑สารในกลุ่ม 28 ฟลูเบนไดเอไมด์ คลอแรนทรานิลิโพรล ไซแอนทรานิลิโพรล
 
เนื่องจากหนอนชนิดนี้มีรายงานดื้อยากรือสร้างความต้านทานมากๆ นอกจากเลือกสารที่มีประสิทธิภาพแล้วจึงควรมีการสลับกลุ่มสารตามวงจรชีวิตของหนอนกระทู้หอม สลับมาใช้สารชีวภัณฑ์บ้างโดยเฉพาะ NPV เพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในกลุ่มต่างๆของหนอนกระทู้หอม และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดได้อีกด้วยครับ

แหล่งที่มา

กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
https://www.facebook.com/photo/?fbid=413602444237704&set=a.264547575809859
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู