แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
28 มิถุนายน 2565
ระวังไรกำมะหยี่ลำไย

สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตกกระจายทั่วทุกพื้นที่ เตือนผู้ปลูกลำไยในระยะแตกใบอ่อน ติดผล ออกดอก รับมือไรกำมะหยี่ลำไย (Aceria longana Boczek and Knihinicki) เข้าทำลายช่อใบอ่อนของลำไย ทำให้ใบอ่อนมีขนาดเล็กลง ขอบใบบิดม้วนงอ บางครั้งมีลักษณะบิดเป็นเกลียว เมื่อนำใบที่มีลักษณะดังกล่าวมาตรวจดูใต้กล้องที่มีกำลังขยายตั้งแต่ 40 เท่าขึ้นไป จะพบเส้นขนละเอียด สีเขียว หรือน้ำตาลอ่อนขึ้นปกคลุมที่ผิวใบ หรือยอดอ่อนทั้งบนใบและใต้ใบ บริเวณซอกขนเหล่านี้จะพบไรตัวเล็ก ๆ คล้ายหนอน ลำตัวสีขาวนวล อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ช่อใบที่ถูกทำลายนี้ต่อมาจะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแห้งคาช่อ บางส่วนที่ยังไม่ถูกไรทำลายสามารถแทงช่อใบขึ้นมาใหม่ แต่จะมีอาการหงิกเช่นเดิม ช่อใบที่ถูกไรทำลายนี้จะมีก้านช่อแตกเป็นพุ่มเป็นกระจุก มีข้อปล้องสั้นคล้ายพุ่มไม้กวาด ถ้าไรเข้าทำลายในระยะที่ลำไยแตกช่อดอกจะทำให้ช่อดอกมีลักษณะแตกพุ่มคล้ายไม้กวาด ช่อดอกสั้น ที่ดอกมีขนละเอียดสีน้ำตาลปกคลุม เช่นเดียวกับที่พบบนใบอ่อน ช่อดอกหลังจากที่ถูกไรเข้าทำลาย ดอกจะแห้ง ร่วง เหลือแต่ก้านช่อเป็นพุ่มสีน้ำตาลแห้ง ไม่ติดผลหรือติดผลน้อย
*ข้อสังเกต การเข้าทำลายของไรกำมะหยี่ลำไยมีลักษณะคล้ายกับใบลำไยที่ได้รับสารกำจัดวัชพืช 2,4-ดี แต่แตกต่างกันที่ผิวใบลำไยที่เกิดจากการเข้าทำลายของไรกำมะหยี่ลำไยจะมีลักษณะเป็นขนละเอียดคล้ายพรม ส่วนใบลำไยที่ได้รับสารกำจัดวัชพืช 2,4-ดี ผิวใบจะเรียบ

แนวทางป้องกัน
1. ใช้พันธุ์ต้านทาน จากการสำรวจพบว่าไรกำมะหยี่ลำไยระบาดมากในลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียว โดยเฉพาะต้นที่มีอายุมาก ส่วนพันธุ์อีดอและพันธุ์อื่น ๆ พบน้อยกว่า ดังนั้นจึงควรแก้ไขด้วยการปลูกลำไยพันธุ์ต้านทานแทน
2. ใช้วิธีตัดแต่งกิ่ง ให้ตัดแต่งกิ่งและยอดที่ถูกไรทำลายแล้วนำไปเผาทิ้ง จะช่วยลดการระบาดของไรกำมะหยี่ลำไยได้
3. ใช้สารกำจัดไรถ้ามีการระบาดมาก และหากไม่สามารถตัดแต่งกิ่งที่ถูกทำลายลงได้หมด ให้ใช้สารกำจัดไรพ่นหลังการเก็บเกี่ยว และตัดแต่งทรงพุ่ม โดยใช้สารโพรพาไกด์ 30% ดับเบิลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือกำมะถันผง 80% ดับเบิลยูพี อัตรา 200 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออะมิทราซ 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นซ้ำเมื่อลำไยแทงยอดใหม่
*ไม่ควรพ่นสารกำจัดไรเมื่อมีแดดจัด เพราะอาจทำให้ใบอ่อนไหม้ได้


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู