แจ้งเตือน
L73 โรคสัตว์
28 มิถุนายน 2565
ปศุสัตว์เตือน! ถ่านไม่สามารถรักษาโรคลัมปีสกินในวัวได้

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีข้อความปรากฎในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในประเด็นเรื่องถ่านสามารถรักษาโรคลัมปีสกินในวัวได้ ทางกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ยังไม่พบข้อมูลว่าผงถ่านดังกล่าวมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย และผงถ่านทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการเผาด้วยความร้อนสูง เพื่อให้ได้ผงอนุภาคเล็กที่มีรูพรุนเป็นผงถ่านชาร์โคลนั้น ยังไม่พบการรายงานการใช้ในการรักษาทางการแพทย์

การใช้ถ่านทาบริเวณแผลของสัตว์ที่เป็นโรคลัมปีสกิน อาจเป็นเพียงการใช้สำหรับการดูดซับกลิ่นจากแผลที่ผิวหนัง ลดการตอมและการชอนไชของแมลงพาหะ หรือบรรเทาอาการจากการอักเสบของแผลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากนำถ่านที่ไม่มีความสะอาดเพียงพอไปใช้ในการทาแผล อาจทำให้แผลเกิดการติดเชื้อลุกลามมากขึ้นหรือเกิดเป็นแผลเรื้อรังได้

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมปศุสัตว์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dld.go.th หรือ โทร. 0 2653 4444


© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู