ถาม-ตอบ
ถามเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับชีวภัณฑ์กำจัดหนู

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา ได้ทำการวิจัยสมุนไพรไทยจำนวน 1,000 ชนิด และได้พบว่าพืชสมุนไพรไทยหลายชนิดมีผลทางการนำมาใช้ในการกำจัดศัตรูพืช จากความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรไทยที่ได้จากการวิจัยมาเป็นระยะเวลา 20 ปี ภาควิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้วิจัยพบสูตรสมุนไพรและวิธีกลที่อาศัยหลักนิเวศวิทยาสัตว์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ทางการเกษตร ในบ้านเรือนและทางการแพทย์ จำนวน 34 สูตร ซึ่งแบ่งออกเป็นสมุนไพรและวิธีกลที่ใช้กำจัดศัตรูในบ้านเรือน ทางการเกษตร จำนวน 18 สูตร และสมุนไพรที่ใช้ในทางการบำรุงร่างกายและทางการแพทย์ จำนวน 9 สูตร เครื่องมือทางอิเล็คโทรนิคส์ในการไล่ศัตรูในบ้านเรือนและทางการเกษตร 7 สูตร มีบริการให้คำปรึกษาศัตรูพืชและศัตรูในบ้านเรือน กรุณาติดต่อที่ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ ที่ร้านพันธุ์ไม้ ม.ก. บริเวณ KU Avenue (ประตู 3 ถนนงามวงศ์วาน) หรือติดต่อโดยตรงที่ รศ.ดร.สุรพล วิเศษสรรค์ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 089-980-4983; 089-618-4723 สามารถดูรายละเอียดผลงานวิจัยผ่าน www.suraphon.com และ http://www3.rdi.ku.ac.th/exhibition/51/Clinic/Clinic_04/index.htm

  1. file1.pdf
  2. file1.pdf

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

ถาม-ตอบ
ขนาดพื้นที่เหมาะสมตามหลัการของแปลงใหญ่คือเท่าใด
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 21 มกราคม 2561
1. ข้าวไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และเกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย 2. สินค้าอื่นไม่น้อยกว่า 300 ไร่หรือเกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ไร่
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 14 มกราคม 2561
ถาม-ตอบ
หน่วยงานใดบ้างที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการ แปลงใหญ่
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 2 มีนาคม 2561
ทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ หน่วยราชการอื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ถาม-ตอบ
ข้าวที่มีมอด ทานแล้วเป็นอันตรายไหม
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ไม่เป็นอันตราย ทานได้ เป็นเพราะการเก็บรักษาไม่ดี ในกระบวนการที่เก็บรักษาจะมีการใช้สารป้องกันกำจัดมอด กว่าจะถึงมือผู้บริโภคจะมีค่าความปลอดภัย สามารถทานได้
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 29 มกราคม 2561
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู