ข่าวสาร
C10 การศึกษา
23 พฤศจิกายน 2565
อบรม หลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า รุ่นที่ 1
ขอเชิญเขาร่วมอบรม หลักสูตร “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า" รุ่นที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
- จุดเด่น ข้อจำกัด และการควบคุมคุณภาพการผลิตของปุ๋ยอินทรีย์
- การตลาด และการประกอบธุรกิจปุ๋ย
- การฝึกปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า
 
 
ค่าลงทะเบียน 2,599 บาท
สอบถามได้ที่ โทร. 09 2459 4794 (คุณนิสา), 08 3527 1180 (คุณจารุพร)
จัดโดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู