ข่าวสาร
Q70 การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เกษตร
4 สิงหาคม 2565
สกัด 'เพกติน' จากเปลือกทุเรียน

รศ. ดร. สุรีย์มาศ สุขกสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) รำไพพรรณี เผยว่าพื้นที่ภาคตะวันออกมีเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งจำนวนมาก สร้างปัญหาในการกำจัดขยะ ขณะที่ในส่วนผลของทุเรียนมีส่วนที่เป็นเปลือกถึง 75% และในเปลือกพบว่ามีองค์ประกอบของเส้นใยอาหารถึง 79% ทั้งเส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำ เช่น เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส และเส้นใยอาหารที่ละลายได้ในน้ำ เช่น เพกตินและกัม ทีมวิจัยที่มี ผศ. ดร. หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ. รำไพพรรณี เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัยฯ จึงบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่เปลือกทุเรียน ซึ่งจะช่วยกำจัดปัญหาเศษเหลือทิ้งที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ผศ. ดร. หยาดรุ้ง กล่าวว่า แผนงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประกอบด้วยแผนงานย่อยต่าง ๆ เช่น การศึกษาแนวคิดต่อผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน และการวิจัยตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียน โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเปลือกทุเรียน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนเพื่อการใช้สอยในยุคสังคมใหม่ เช่น การแปรรูปเป็นกระดาษเปลือกทุเรียน และแผ่นวัสดุเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการพัฒนาเครื่องอัดถ่านแท่ง และถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาการผลิตเจลจากเปลือกทุเรียนเพื่อนำไปใช้ในการผลิตแยมจากผลไม้ที่มีราคาตกต่ำใน จ.จันทบุรี ซึ่งเน้นการนำเปลือกทุเรียนมาสกัดเพกตินสำหรับเป็นสารทำให้เกิดเจลในการผลิตแยมสละและระกำ มีการประยุกต์ใช้ใยอาหารจากเปลือกทุเรียนเป็นพรีไบโอติก ร่วมกับโพรไบโอติกแบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารหมักผสมในอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียนในผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

ด้าน น.ส.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า ผลงานการวิจัยของ มรภ. รำไพพรรณี ซึ่งช่วยแก้ปัญหาขยะจากเปลือกทุเรียน ได้นำมาจัดแสดงในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 " วันที่ 1-5 ส.ค. นี้


แหล่งที่มา

นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 5 ส.ค. 2565 (กรอบบ่าย)
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู