ข่าวสาร
F04 ปุ๋ย
11 พฤษภาคม 2565
ปุ๋ยปลอม ...อย่ายอม (ซื้อ) เด็ดขาด!

รู้ทันปุ๋ยปลอม ปุ๋ยด้อยมาตรฐาน จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่สำคัญอย่างปุ๋ย กำลังขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้มีผู้จำหน่ายบางรายนำปุ๋ยปลอมและปุ๋ยด้อยคุณภาพและมาตรฐานเข้ามาจำหน่ายอย่างไม่เป็นธรรม แนวทางในการป้องปรามของหน่วยงานรัฐก็ดำเนินการได้ไม่ทั่วถึงในทุกพื้นที่ เกษตรกรจึงควรทราบถึงแนวทางป้องกัน วิธีการสังเกต และตรวจสอบเบื้องต้นว่าควรทำเช่นไรได้บ้าง หาคำตอบได้ที่ https://kukrdb.lib.ku.ac.th/sh/8K2tJw

 


แหล่งที่มา

คลังความรู้ ดิจิทัล มก.
https://kukrdb.lib.ku.ac.th/doc/fakefer.pdf
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู