แจ้งเตือน
P40 อุตุนิยมวิทยา
14 มีนาคม 2566
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 13-19 มีนาคม พ.ศ. 2566


การคาดหมายลักษณะอากาศ ช่วงวันที่ 14-15 มี.ค. 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกยังคงปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 16-19 มี.ค. 2566 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
คำเตือน ระยะนี้อากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว
คำแนะนำสำหรับการเกษตร อ่านนเพิ่ม้ติมได้ที่ https://www.tmd.go.th/media/agronew/7daysforcast_2566/agronew_31_66.pdf

 


แหล่งที่มา

กรมอุตุนิยมวิทยา
https://www.tmd.go.th/media/agronew/7daysforcast_2566/agronew_31_66.pdf
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู