แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
23 กุมภาพันธ์ 2566
เตือนการระบาดศัตรูพืช "แมลงวันทองในมะยงชิด"


แหล่งที่มา

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
https://www.facebook.com/photo/?fbid=583579927142503&set=a.309632461203919
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู