แจ้งเตือน
H20 โรคพืช
3 สิงหาคม 2565
ระวังโรคเถาเหี่ยว (เกิดจากเชื้อรา) ในแตงโม

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศชื้น มีฝนตกชุกตลอด เตือนผู้ปลูกแตงโมในระยะออกดอกรับมือโรคเถาเหี่ยว (เกิดจากเชื้อรา) ระยะแรกแตงโมจะแสดงอาการใบเหลือง โดยเริ่มที่ใบล่าง ๆ และเหลืองต่อเนื่องขึ้นไป จนเหลืองทั้งต้น ต่อมาเถาแตงจะเหี่ยวและตาย บางครั้งจะมีรอยแตกตามยาวของลำต้น โดยเฉพาะบริเวณโคนเถาที่ใกล้กับผิวดิน เมื่อผ่าไส้กลางเถาดูจะเห็นภายในเป็นสีน้ำตาล
**โรคนี้จะระบาดรุนแรงในช่วงแตงโมออกดอก และมีฝนตกติดต่อกัน โดยเฉพาะในสภาพดินกรด และการปลูกแตงโมติดต่อกันในพื้นที่เดิมจะทำให้เกิดการระบาดของโรครุนแรง

แนวทางป้องกันกำจัด
1. ก่อนปลูกควรตรวจสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน ถ้าดินเป็นกรดจัด ให้ปรับสภาพดินด้วยปูนขาวประมาณ 100-150 กิโลกรัมต่อไร่
2. เมื่อจำเป็นต้องปลูกแตงโมซ้ำพื้นที่เดิม ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากหลังจากการใส่ปูนขาว จะช่วยทำให้โรคนี้ลดน้อยลง หรือปลูกพืชตระกูลถั่วแซม หรือปลูกสลับแล้วไถกลบต้นถั่วให้เป็นปุ๋ยพืชสดลงไปในดิน แต่ไม่ควรปลูกซ้ำที่เดิมเกินกว่า 3 ปี
3. ปลูกพืชหมุนเวียน ที่ไม่ใช่พืชตระกูลแตง (เช่น แตงกวา ฟักทอง มะระ แคนตาลูป) และพืชในกลุ่มพริก มะเขือเทศ และมันฝรั่ง เนื่องจากพืชกลุ่มนี้อ่อนแอต่อโรคนี้เช่นกัน
4. เมื่อพบแตงโมเป็นโรค ถอนต้นที่เป็นโรคนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก แล้วราดด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราควินโตซีน 24% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยราดดินตรงจุดที่พบโรคและบริเวณใกล้เคียง


แหล่งที่มา

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู